اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 1، فاز 2، خیابان فولاد غربی، خیابان صنایع، پلاک 4

info@tosanespadana.com

03134036 داخلی 262 و 261
۰۹۹۲۵۰۰۸۹۰۷

۰۹۹۲۵۰۰۸۹۰۸