حمل و نقل ریلی و خودرویی و کشتی سازی

shock absorber

قطعات ریلی

جنس:  20Mn5 Steels

موارد استفاده:صنعت حمل و نقل ریلی

اطلاعات بیشتر
یاتاقان

قطعات خودرویی

جنس: 20Mn5 Steels

موارد استفاده:صنعت حمل و نقل خودرویی

اطلاعات بیشتر
قطعات کشتی سازی 1

قطعات کشتی سازی

جنس: 20Mn5 Steels

موارد استفاده:صنعت کشتی سازی

اطلاعات بیشتر