فرصت های شغلی

ما همواره به دنبال استعدادهایی هستیم که ما را در رسیدن به اهدافمان یاری کنند. اگر شما فردی با انگیزه و سختکوش هستید و به دنبال همکاری با افراد متخصص و با تجربه می باشید، رزومه خود را برای ما ارسال کنید. همکاران ما پس از بررسی رزومه شما با شما تماس خواهند گرفت. 

فرصت های شغلی مورد نیاز:

تهیه رزومه کاری و ارسال آن برای ما
تهیه رزومه کاری و ارسال آن برای ما
بررسی رزومه شما توسط واحد منابع انسانی
بررسی رزومه شما توسط واحد منابع انسانی
مصاحبه حضوری
مصاحبه حضوری
شروع به همکاری
شروع به همکاری

اگر به همکاری با ما تمایل دارید، رزومه خود را از طریف فرم روبه رو برای ما ارسال کنید. همکاران ما پس از بررسی با شما تماس خواهد گرفت.