فولاد سازی و آلومینیوم

قطعات یدکی پالت کار

قطعات یدکی پالت کارها

جنس: فولاد و چدن

موارد استفاده: لوازم یدکی پالتکارها

اطلاعات بیشتر
پالت کار

پالتکارها و صفحات خنک کننده

جنس: فولاد و چدن

موارد استفاده: پالتکارها و خنک کننده

اطلاعات بیشتر
میل کاتد2

میل کاتد

جنس: فولاد و چدن

موارد استفاده:  

اطلاعات بیشتر
یوک دو شاخ

یوک

جنس: فولاد و چدن

موارد استفاده:  

اطلاعات بیشتر